Samarbete med Knivsta kommun

Mignon-projektets arrangör Scenkonstnärerna skickade in en ansökan till Knivsta kommun om ett bidrag till produktionen Mignon den 31 augusti i år. Idag var Marianne Eklöf, Johan Mansfeldt och Petra Valman på möte med Kultur och Fritid på kommunen. Ett positivt möte om kulturens framtid i Knivsta och om Mignonproduktionen. Processer tar ju tid men vi anar att musikdramatiken kan få en plats i Knivstas kulturliv. Vi återkommer om mer detaljer när vi kommit lite längre i processen.

Annonser

Knivsta kommun återkopplar

Knivsta kommun/kultur & fritid återkopplar idag kring inkommen ansökan om projektstöd till projektet Mignon. Inget besked om beviljande eller avslag av anslag men några uppmuntrande ord om projektets utformning.